Prohlášení o přístupnosti

Struktura stránek .cz je navržena a napsána podle známých metodik Blind Friendly Web, WCAG 1.0. a splňuje pravidla pro tvorbu přístupného webu.

Prohlížeče

V následujících internetových prohlížečích byla webová stránka odzkoušena. Všechny prvky stránky se zobrazovaly bez zásadních potiží.

  • Firefox (3.6)
  • Google chrome (9)
  • Internet Explorer (7)
  • Opera (10.5)
  • Safari (4.3)

Písmo

Obsah v textové podobě můžete libovolně zmenšovat a nebo zvětšovat pomocí internetových prohlížečů.

Norma dokumentu

Struktura stránek a obsahu je psaná v normomavém předpisu XHTML 1.0 Strict. Všechny grafické doplňky jsou prezentovány pomocí kaskádových stylů (CSS).

Klávesové zkratky

K usnadnění pohybu na stránkách můžete využít tyto klávesové zkratky.

  • Alt + 0 Prohlášení o přístupnosti
  • Alt + 1 Přejdi na obsah
  • Alt + 2 Titulní strana

Ikony

Ikony byly použity ze serveru www.iconfinder.com.